1 februari, 2017

Home

Welkom op BATAVIA Suriname

Batavia is gelegen aan de rechteroever van de Coppenamerivier in Suriname, circa 12.5 km ten zuiden vanwaar de Saramaccarivier uitmondt in de Coppenamerivier. Batavia was in de 19e eeuw een militaire post van het Gouvernement. Dit gebied werd in 1824 aangewezen als zijnde het afzonderingsgebied voor met lepra besmette melaatsen. Een gedeelte van de militaire post Batavia (ABCD op de kaart) werd  in 1836 bij koninklijk besluit toegewezen aan de RK Missie in Suriname. Het was Petrus (Peerke) Donders die hier 27 jaar heeft gewerkt en daarmee een wonderbaarlijke stempel heeft gedrukt op het wel en wee van de leprozen. Batavia werd eind 19e eeuw gesloten en de overgebleven melaatsen werden overgebracht naar Groot Chatillon, waar het R.K. Bisdom een nieuw stuk grond had aangekocht. Vooral na de zalig verklaring van Petrus Donders in 1982 werd Batavia een bijzondere plek. Maar de strijd tegen de natuur was niet vol te houden. In 2000 werd mede door Mgr. W. de Bekker het project nieuw leven ingeblazen. Inmiddels is het gehele gebied Batavia toegewezen aan het R.K. Bisdom te Paramaribo. Het beheer valt sinds 2016 onder de Stichting Devotie Petrus Donders. Na een remake van het etablissement werd Batavia op de 130e sterfdag van Peerke heropend met een permanente tentoonstelling in het Pelgrimshuis. Nu anno 2017 is het niet alleen verworden tot een waardig bedevaartsoord, maar ook een toeristische trekpleister, waar de blauwgele ara’s (Ara Ararauna) al eeuwen hun verblijf hebben.

Stichting Devotie Petrus Donders.